Senin için şöyle böyle demişler
Bırak desinler
Kıymetini bilmemişler
Bırak bilmesinler
Takdir etmemişler
Bırak etmesinler
Sendeki cevheri görmemişler
Bırak görmesinler
Beklentilerini karşılamamışlar
Bırak karşılamasınlar
İstediğini vermemişler
Bırak vermesinler
Haklı olduğunu anlamamışlar
Bırak anlamasınlar
Ne kadar mükemmel olduğunu onaylamamışlar
Bırak onaylamasınlar
Senin gibi düşünmemişler
Bırak düşünmesinler
Seni istediğin kadar önemsememişler
Bırak önemsemesinler.

Başkalarının düşüncelerinden
Ya da sana olan davranışlarından sana ne?
Neden bu kadar onları kontrol etme çaban?
Düşme karanlığa bunlara kafayı takıp takıp
Bırak kendini ispatlama çabanı, kinini, öfkeni
Benzin dökme zaten yanmakta olan ateşe
Vakit kaybetme, oyalanma
Yürü, geç, devam et yoluna
Tek engel sensin senle aranda
Sandığın gibi dışardakiler değil.

Unutma kendini bilmeyene, kendini bildirirler
İyisi mi sen kendini bilmeye bak bir an önce
Çok da vakit kalmamış olabilir
Belli olmaz ne zaman geleceği son nefesin
Hazırlan!

Aylin Safiye Deniz, 2019