Kim olduğunu baştan unutmuş
Aklı bir karış havada, kopmuş
Kalbi taş gibi sertleşmiş, kapanmış
Bedeni ise hissetmeyi çoktan bırakmış,
Zombi kılığında gezerken
Nasıl mutlu olsun bu beşer
Nasıl mutlu etsin?

Çok kızar, eleştirirsin bu kişiyi amma
Bu cehalet halinde;
Nasıl başkalarını düşünebilsin, şefkat gösterebilsin
Nasıl sevebilsin, yakın ilişkiler kurabilsin
Yaklaşabilsin, yanına yaklaştırabilsin
Açgözlülüğü bırakıp cömert olabilsin
Kendinin ve çevresinin farkına varabilsin
Hayata direnmeyip halinden memnun olabilsin
Öfkesine, hırsına yenilmesin
Türlü türlü bağımlılıklar geliştirmesin
İnançsızlığa, umutsuzluğa düşmesin
Olana güvenip teslim olsun
Doğru eylemlerde bulunup
Vazifesini hakkıyla yerine getirebilsin?

Nasıl farklı davransın bu cehaletle?
Tamam değişmeli dediğin gibi, bu böyle olmaz
Ama nasıl?
Senin elinde mi değişmesi?
Ya onun tek elinde mi değişmesi?

E ne olacak peki şimdi?
Böyle geldi böyle mi gidecek?
Çok zor ve önemli bir soru bence
Sen de tembelliğe düşüp
Hemen yanıt bekleme dışarıdan
Ya da yetinme ezbere bildiğin yanıtlarla
Soruyla kal sessizce
İyice bir tefekkür et bakalım tarafsızca
Önyargısızca…

Aylin Safiye Deniz, 2019